Markkinointitietojen rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjän nimi
Ekokampaamo Sharé
Y-tunnus: 1865955-9
Osoite:   Marjakaari 13, 37570, Lempäälä
Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa
Sari Vallius
puhelin: +358 44 987 8948
sähköposti: ekokampaamoshare@gmail.com

Rekisterin nimi
Beauty By Sharén asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterissä olevia henkilön kontaktitietoja käytetään Beauty by Sharén myynnin edistämistarkoituksessa. Tietoja käytetään lisäksi markkinointitoimenpiteitä ja muuta tiedotusta varten.

Käytämme kauneuspalveluiden asiakasrekisterin tietoja:

 • asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, jotta saat yksilöllistä ja laadukasta palvelua
 • yhteydenpitoon varausten varmistamiseksi ja mahdollisiin muihin palveluun liittyviin yhteydenottoihin.
 • asiakaskortistoa käytämme sinulle aiemmin tehtyjen töiden tietojen ja käytettyjen tuotteiden ja aineiden tallentamiseen, jotta varmistamme, että työn laatu on tasaista ja laadukasta sekä sinulle turvallista.

 

Rekisterin tietosisältö
Rekisterin tietosisältö koostuu seuraavista tiedoista. Osa tiedoista on käyttötarkoituksesta riippuen pakollista antaa, jotta asiakkuutta voidaan käsitellä tarpeenmukaisella tavalla.

 • Henkilön nimi
  • Henkilön yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite)
  • Lisätiedot (henkilön jättämä lisätieto, kuten vapaamuotoinen viesti tai palaute)
  • Asiakas-ID
  • Muut tunnistetiedot (mm. henkilön julkinen IP-osoite)
  • Seurantatiedot (sähköisten markkinointitoimenpiteiden seurantatiedot)
  • Evästetiedot

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilön omalla suostumuksella annetut tiedot joko verkkopalvelussa olevilla lomakkeilla tai myynti- ja esittelytapahtumissa sekä verkkopalvelun automaattisesti keräämä verkkopalvelun analysointia ja kehittämistä tukeva aineisto.

Tietojen käsittely, luovutus ja säilytysaika. Asiakkaan henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta muiden kuin Beauty by Sharén:n hyödynnettäväksi. Tietoja säilytetään niin kauan kun asiakassuhteen voidaan katsoa olevan voimassa sekä kohtuullisen ajan asiakassuhteen katkeamisen jälkeen.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisissa suojatuissa ympäristöissä.  /Tiedot tallennetaan SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Evästeiden käyttö
Verkkokaupassa käytetään evästeitä, joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua.

Tarkastus- ja korjausoikeus
Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa sekä vaatia niiden korjaamista. Korjauspyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Pyyntö kohdistetaan oletuksena pyynnön lähettäjän sähköpostiosoitteeseen liitettyihin henkilötietoihin, ellei pyynnön lähettänyttä henkilöä tunnisteta jollain muulla tavalla.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä, muuta suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Mikäli henkilö haluaa kieltää tällaisen toiminnan, hän voi tehdä sen ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse.